استخر، سوناخشک، سونا بخار، جکوزی، سالن بدن سازی از دیگر امکاناتی است که برای همه میهمانان در نظر گرفته شده است.